European Strategic Cluster Partnership Sofia

6 marca 2017  w stolicy Bułgarii – Sofii, odbyło się spotkanie  Międzynarodowego Partnerstwa Klastrów MOVE,

 z udziałem reprezentujących Klaster LTPP  p. Zbigniewa Deinrycha i p. Sławomira Niecko.

Podczas spotkania zaprezentowały się wszystkie klastry uczestniczące w Porozumieniu oraz firmy  biorące udział w konferencji South-East European Conference and Exhibition on Smart Cities i towarzyszących wydarzeniu targach.

 

XX Jubileuszowa Gala Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości

W czwartek 16 lutego 2017, z udziałem reprezentantów władz państwowych, samorządowych, organizacji oraz instytucji naukowych, biznesowych,  odbyła się Finałowa Gala Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości.

Uroczyste wręczenie nagród zorganizowała Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych  NOT w Gdańsku.

Wśród laureatów znaleźli się członkowie Klastra LTPP-  firma NELTON Sp z o.o w kategorii Średnich Organizacji oraz Politechnika Gdańska zdobywca Złotego Lauru Jakości w kategorii Organizacji Publicznych .

Oprócz nagród nadanych przez Kapitułę XX Pomorskiej Nagrody Jakości, swoje nagrody przyznały pomorskie instytucje:

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego – dla Nelton Sp. z o.o.

Agencja Rozwoju Pomorza – dla Nelton Sp. z o.o

Marszałek Województwa Pomorskiego – dla Politechniki Gdańskiej

Wojewoda Pomorski – dla Politechniki Gdańskiej

Polski Rejestr Statków SA –  dla WNS Pomorze Sp. z o.o

Prezes Pomorskiej Rady FSNT NOT  – dla Biall-net Sp. z o.o

Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego – dla Spółdzielni Mieszkaniowej Karwiny;

Galę uświetnił Koncert Amber String Quartet.

Klaster LTPP jest innowacyjnym partnerstwem pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja.