KIRUNA – SPOTKANIE KONSORCJUM PROJEKTU INTERMODEL

W dniach 4-6 kwietnia 2017 w szwedzkiej Kirunie na dalekiej północy, odbyło się pierwsze generalne spotkanie Partnerów międzynarodowego projektu INTERMODEL EU.
Uruchomiony 7 m-cy wcześniej projekt realizowany z ramach programu Horyzont 2020 nabiera rozpędu. Podczas spotkania omawiano kluczowe zagadnienia badawczo – naukowe technologii BIM oraz aktualne dokonania wszystkich grup roboczych projektu.
Więcej informacji dotyczących realizacji projektu na http://www.intermodeleu.eu/ oraz https://twitter.com/IntermodelP

European Strategic Cluster Partnership Sofia

6 marca 2017  w stolicy Bułgarii – Sofii, odbyło się spotkanie  Międzynarodowego Partnerstwa Klastrów MOVE,

 z udziałem reprezentujących Klaster LTPP  p. Zbigniewa Deinrycha i p. Sławomira Niecko.

Podczas spotkania zaprezentowały się wszystkie klastry uczestniczące w Porozumieniu oraz firmy  biorące udział w konferencji South-East European Conference and Exhibition on Smart Cities i towarzyszących wydarzeniu targach.

Klaster LTPP jest innowacyjnym partnerstwem pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja.