Konkurs o Pomorską Nagrodę Jakości

Rusza XXI edycja  Konkursu  o Pomorską Nagrodę Jakości 2017.Organizatorami Konkursu są Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku oraz Polski Rejestr Statków S.A.

Konkurs o ponad dwudziestoletniej tradycji, skierowany jest organizacji wykazujących się skutecznością zarządzania, świadczących usługi na wysokim poziomie oraz produkujących nowoczesne wyroby. Mimo licznych nagród przyznawanych w regionie, Pomorska Nagroda  Jakości jest unikatowym projektem, a jej Laureaci stanowią wzór do naśladowania dla innych organizacji.

Nabór wniosków do Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości trwa do 31 października 2017 roku. Nadesłanie zgłoszenia do 31 sierpnia br. jest jednoznaczne z otrzymaniem 20% bonifikaty (od kwoty podanej w Regulaminie Konkursu o PNJ).

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie http://gdansk.enot.pl/aktualnosci/item/1017-pomorska-nagroda-jakosci-2017-ruszyla-kolejna-edycja-konkursu

Spotkanie informacyjne w Klastrze LTPP

W dniu 25 lipca 2017 w siedzibie Klastra LTPP w Gdańskim Parku Naukowo Technologicznym odbyło się spotkanie informacyjne pn.
„Możliwości pozyskania zamówień i kontraktów od  instytucji międzynarodowych / ONZ, Bank Światowy, KE / dla firm zrzeszonych w Klastrze LTPP”.
Spotkanie z udziałem członków klastra poprowadziła p. Magdalena Łukowska- Sumiła z firmy Results for Sustainable Development, z którą Klaster LTPP podpisał umowę o współpracy.
Firmy zainteresowane przedstawionym tematem zapraszamy do kontaktu na mail: biuroltklaster@gmail.com

Klaster LTPP jest innowacyjnym partnerstwem pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja.